Faculty

Pol.Sci.

Dr. DR. PARMANAND SHARMA(HOD)

SH. HAWA SINGH

SH. KAMLESH SAINI

DR. RAJENDRA SINGH GURJAR

Geo.

Dr. RAJENDRA SINGH GURJAR(HOD)

Ms. KIRTI SHARMA

Ms. UMA

Hindi Lit.

Sh. SANDEEP KUMAR

Eng. Lit

Sh, Subhash Chandra

History

Sh. Rakesh Kumar SHARMA

Sh. RAKESH KUMAR GURJAR

Commerce EAFM.

Dr. SK Sevaka (HOD Principal)

Sh. Raj kumar Jangir

Commerce BADM

Sh. Prveen Kumar Jangir

Commerce ABST

Dr. Subhash Chandra Saini

Non Teaching

Sh. Pavan Kumar Jangir

Sh. Vikash Sharma

Sh. Ashok Kumar

Science Maths

Sh. Navven Kumar

Sh. Vikash Ranwa

Science Phy

Sh. Ravindra Kumar Sharma

Sh. Rajneesh kumar dhaka

Sh. Ashok Kumar saini

Science Chemistry

Sh. Sanju kumar

Ms. Renu

Sh. Pankaj Sani

Ms. Sapna Swami

Science Bot.

Sh. Rajesh kumar

Ms. Richa Sharma

Science Zoo.

Sh. Narendra Singh

Ms. Anuradha


Apply Online Admission Form 2024-2025